Stavba roku Plzeňského kraje

Oceněné stavby 2017

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Stavby pro bydlení
Lokalita na Dražkách
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za neobvykle zdařilý návrh obytného komplexu, který respektuje původní urbanistické souvislosti dotčené části města, nabízí klidné zázemí pro obyvatele a zároveň vkusnou soudobou architekturu.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Novostavby
KINONEKINO- přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 je udělen za netradiční, vysoce kvalitní přestavbu objektu s přehlednějším dispozičním řešením a za výjimečný přístup investora během realizace.


Cena poroty
Smuteční síň v Plané
Cenu poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za ohleduplnou a vkusnou rekonstrukci stavby, která byla provedena s láskou, s úctou k tradičním hodnotám a především s neutuchající energií a vírou v život.


Čestné uznání poroty
Bytový dům Světovar
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za skloubení kvality a detailu moderního obytného domu, který působí bezchybně nejen zvenku, ale i řešením vnitřních dispozic bytů a společných prostor.


Čestné uznání poroty
Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává nejen za pokoru a poctivost, které se za návrhem i vlastní realizací stavby skrývají, ale rovněž za duchovní aspekt celého počinu.


Cena hejtmana Plzeňského kraje

Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za velicezdařilou rekonstrukci secesního objektu, který není památkově chráněn, přesto citlivě zachovává všechny původní stavební a architektonické prvky.


Cena primátora města Plzně

Historický dům se Šenkem a restaurací „Lékárna“
Cenu primátora města Plzně získává za vkusnou a nenásilnou rekonstrukci objektu v centru města, které tímto získalo další tolik potřebný impulz k životu.


Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX
Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získává za velice kvalitní a elegantní kompozici objektu, která sebevědomě spojuje showroom s podnikovým prodejem a zázemím společnosti.


Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT - Control
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za harmonické propojení výrobních a administrativních částí průmyslové stavby s kultivovaným architektonickým výrazem.


Cena veřejnosti

Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích
 

 

 
 

Nahoru