Stavba roku Plzeňského kraje

Samostatná soutěž o Cenu ČKAIT

VIII. ROČNÍK SOUTĚŽE CENY ČKAIT PLZEŇSKÉHO KRAJE 2017

Soutěž vyhlašuje Oblastní kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Plzeň.

Je určena oprávněným autorizovaným osobám, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 201
7 a projekt nebo stavba se vztahuje k území Plzeňského kraje. Umožňuje přihlásit stavební a technologické inženýrské návrhy, týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT.

Samostatná porota soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 201
7 hodnotí zejména původnost řešení, přínos životnímu prostředí, funkčnost, technickou úroveň a další.

 

Podmínky soutěže

Přihláška

 
 

Nahoru