Stavba roku Plzeňského kraje

Stavba roku Plzeňského kraje 2017

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2017 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Speciální cena 15. ročníku soutěže:
Titul Stavba století Plzeňského kraje
 

 

 
 

Nahoru