Stavba roku Plzeňského kraje

Stavba roku Plzeňského kraje 2016

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2016 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzavekého.


Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016 jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

 
 

Nahoru