Stavba roku Plzeňského kraje

Stavba roku Plzeňského kraje 2013

Přihlášení do 11. ročníku veřejné soutěže probíhá od 11.2. do 21.3. 2014, a to na základě Přihlášky a dodané dokumentace dle Podmínek soutěže. Hodnocení přihlášených soutěžních staveb odbornou porotou bude zveřejněno na internetových stránkách. U všech přihlášených stavebních děl bude uveden název stavby, její autor, projektant, zhotovitel a investor; dále 3 prezentační fotografie a stručná anotace stavby.

Porota provede hodnocení staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013. Nominace budou poskytnuty v předstihu médiím a budou zveřejněny na internetových stránkách vč. nominačního hodnocení poroty. Od 28. 4. 2013 bude probíhat veřejné hlasování z nominovaných staveb na CENU VEŘEJNOSTI.

Titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 může obdržet na základě písemného zdůvodnění poroty v každé kategorii pouze jedna stavba z nominovaných. Porota má právo titul STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 neudělit, případně může jiné nominované stavbě udělit ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 se uskuteční na Slavnostním večeru soutěže dne 28. 5. 2014 v Měšťanské besedě v Plzni.

Výsledky soutěže budou po vyhlášení zveřejněny v médiích a na internetových stránkách. Všechna přihlášená stavební díla budou prezentována prostřednictvím putovní panelové výstavy, umístěné ve veřejně frekventovaných prostorách měst a obcí Plzeňského kraje.

 
 

Nahoru